21
Dub 13

České Švýcarsko, krása na severu Čech

Zámek Zbiroh, pohled z příjezdové cesty.

ČESKÉ ŠVÝCARSKO - KRÁSA NA SEVERU ČECH

Další unikátní místo, kam jsme s přáteli zavítali, bylo České Švýcarsko. Národní park na severu Čech jsme si prošli na podzim loňského roku.

ČESKÉ ŠVÝCARSKO - KRÁSA NA SEVERU ČECH

21.4.2013

Další unikátní místo, kam jsme s přáteli zavítali, bylo České Švýcarsko. Národní park na severu Čech jsme si prošli na podzim loňského roku.

Thunovská kaple, Děčín

První zastávka cestou do Českého Švýcarska byl Mělník, konkrétně Thunovská kaple. Ta zde vznikla již roku 1723.

Roku 1822 přešla kaple pod patronaci rodu Thun-Hohensteinů, který si zde nechal zřídit svou rodinnou kryptu.

Po 2. světové válce trpěla kaple častým vandalstvím. V současnosti je spravována příspěvkovou organizací Zámek Děčín.

Thunovská kaple v Děčíně (HDR foto). Kaple a její okolí působí tajemně a mysticky. Hrobka u Thunovské kaple.

Pravčická brána, NP České Švýcarsko

Pravčická brána patří k nejznámějším přírodním úkazům České republiky. Je to největší přírodní pískovcová brána na Evropském kontinentě.

Tato národní přírodní památka se v roce 2009 probojovala do semifinále světové soutěže nadace "New7Wonders" o nových 7 přírodních divů světa. Chvíli se dokonce držela na 10. místě.

V roce 1982 byl zakázán vstup na její horní část, kde se na mohutném oblouku nacházela přírodní vyhlídka. Množství turistů poškozovalo její povrch. Ten byl následně opraven, aby se zachovala pro další generace.

Obec Hřensko je vklíněna mezi skalní masívy. Protéká jí říčka Kamenice. Vápencové skály se tyčí vysoko nad místní stavení. Neustále probíhá jejich revize a případná zajištění proti pádu. Umělý vodopád při cestě na Pravčickou bránu. Všude cestou na Pravčickou bránu jsou rozesety obrovské balvany, které se uvolnily z okolních skal. Cesta na Pravčickou bránu. Vyrazili jsme ráno a bylo už toho podzimního dne docela chladno. Cesta na Pravčickou bránu.
Mechem porostlé skály. Pěkně kontrastní zeleň :-). České Švýcarsko. Jeskyně Českých bratří. Vede k ní asi 200 metrů dlouhá odbočka od trasy na Pravčickou bránu. Turisté :-). První pohled na bránu, když vystoupáte po přístupových, klikatých cestách.
Pravčická brána a Sokolí hnízdo, původní výletní zámeček. Původní výletní zámeček z roku 1881, dnes hotel Sokolí hnízdo. Do areálu turistického centra na Pravčické bráně vede vykutaný tunel. Areál na Pravčické bráně. Na nás působil už značně omšele. Zasloužil by si nezbytné opravy.
Pravčická brána, jeden z přírodních skvostů České republiky. Napravo se tyčí Růžový vrch, nejznámější hora Českého Švýcarska (619m). Pravčická brána. Fotil jsem přímo proti slunci, tak jsem vytvořil HDR fotografii i s efektními odlesky objektivu fotoaparátu. Pravčický kužel cca 150 metrů západně od Pravčické brány. Ranní rosa na Pravčické bráně, České Švýcarsko.
České Švýcarsko, skály u Pravčické brány.

České Švýcarsko, skály u Pravčické brány. Pohled na horu Růžový vrch (629m).

Lesní zátiší cestou zpátky do Hřenska.

Soutěsky Hřensko

Soutěsky mezi vápencovými skalami se nachází na řece Kamenici, v bezprostřední blízkosti obce Hřensko.

Její střední část, Edmundova soutěska (nazývána také Tichá soutěska) je splavná po pramici s průvodcem. Ten klid a okolní panenská příroda stojí za to.

Soutěsky začínají v bezprostřední blízkosti Hřenska. Soutěsky Hřensko. Zdejší příroda vynikne nejvíce na podzim. Pestré podzimní barvy v soutěskách Hřensko. Edmundova soutěska v Hřensku. Edmundova soutěska je splavná po pramici. Tam i zpět.

Skalní útvar zvaný "Bart Simpson", Edmundova soutěska. Pří projížďce pramicí si můžete vychutnat to ticho okolní přírody. Občas se míjíte s pramicí, která jede opačném směru. Tichá Edmundova soutěska. 

NS Jetřichovické stěny, NP České Švýcarsko

Naučná stezka Jetřichovické stěny patří k nejznámějším turistickým trasám Českého Švýcarska. Začíná na kraji obce Jetřichovice a malý okruh, který kombinuje červenou a zelenou turistickou stezku měří kolem šesti kilometrů. Na něm se nachází nejznámější vyhlídky a skalní útvary.

Vstup na naučnou stezku Jetřichovické stěny. Budova bývalého sanatoria na okraji Jetřichovických skal působí mysticky a tajemně. Atmosféru jsem zvýraznil pomocí HDR fotografie. Pohled zjrze skalní průrvu při výstupu na Mariinu vyhlídku, první na trase. Mariina vyhlídka, NS Jetřichovické stěny, NP České Švýcarsko. Pohled z Mariiny vyhlídky na Vilemíninu vyhlídku. Mariina vyhlídka.

Vilemínina vyhlídka. Vlevo vzadu se tyčí nejznámější hora Českého Švýcarka - Růžový vrch (629m).

Vilemínina vyhlídka.

Panská skála, Prácheň 

Panská skála u obce Prácheň je nejznámější geologickou rezervací u nás. Na povrch vystupují čedičové sloupové struktury a vytvořili unikátní útvar, tzv. "varhany". Na tomto místě se natáčela i známá scéna z pohádky Pyšná princezna.  

 Panská skála, Prácheň. Panská skála, Prácheň. Panská Skála (HDR fotografie).

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit